SURF-veckan

12-17 januari 2025

Program

Så är kursen upplagd

Kursdagarna är uppdelade i två avsnitt. På förmiddagen mellan kl. 8.00 och 11.30 hålls föreläsningar. Under lunchpausen får du chansen att hämta nya krafter inför eftermiddagens/kvällens övningar. Då du återkommer från spåret, backen eller spa bjuds du på en varm soppa och smörgås och därefter vidtar seminarier. Kursen är då uppdelad på fyra grupper med ca 10 deltagare i varje grupp. Grupperna roterar varje eftermiddag mellan fyra olika seminarier. De ämnen som avhandlas har samband med det som avhandlats under förmiddagens föreläsningar. Seminarierna pågår mellan 15.30 och 19.00. Dagen avslutas med gemensam middag.

Preliminärt program

Bland annat kommer följande ämnen att avhandlas i föreläsningar och seminarier:

Njurtumörer och ablation av njurtumörer

Bosniakklassifikation av njurcystor och benigna tumörer

Binjurar

Diagnostik av prostatacancer

Intervention uppifrån och ner eller från nefrostomi till suprapubisk kateter

Stensjukdom, diagnostik och behandling

Urinvägstrauma

Gynekologisk radiologi

Kontrastmedel

CT, MR, PET-CT, Ultraljud, Renografi m.m., m.m.

Föreläsningar och seminarier hålls av erfarna radiologer inom ämnet och under hela veckan deltar en mycket erfaren urolog med synpunkter.